• Cep Telefonunuzu Tamir Edelim

  • Akıllı Tahta Servisi

  • YETKİLİ TEKNİK SERVİS

  • YETKİLİ TEKNİK SERVİS

  • Profilo Yazar Kasa

  • Sunucu Hizmetleri

  • Network Sistemleri

  • Data Sistemleri

  • Güvenlik Sistemleri

  • Web Tasarım Hizmetleri

  • Sosyal Medya Hesaplarınızı Yönetelim

SUNUCU VE NETWORK HİZMETLERİ

Teknolojideki giderek artan hızdaki gelişmeler, internetin gelişimine paralel teknolojilerin hızlı uygulanma ihtiyacı, bilgi sistemleri kullanıcılarının uzmanlaşarak daha talepkar olmaları ve tehdit unsurlarının artması, bilgi teknolojilerinin karar alma ve uygulama süreçlerinde kolay yönetemeyeceği bir karmaşıklığı da beraberinde getirmektedir.

İşbil Bilgisayar olarak bu ihtiyaçlara cevap veren AĞ HİZMETLERİ ve SUNUCU HİZMETLERİ sağlıyoruz.

AĞ HİZMETLERİ
Kurumlar minimum kaynaklarla giderek artan bir hızla rekabet etmek için değişen Pazar koşullarına uyum sağlamak zorundalar. Bu nedenle tüm e-iş süreçlerinin yer aldığı internet, intranet veya extranet ortamlarını tümleşik ağ yapılarına yönelmek durumundalar.

Bunu sağlayacak hizmetlerin kapsamı aşağıdaki gibidir;
LAN ve WAN Bağlantıları
İhtiyaç analizi ve ağ altyapısının projelendirilmesi,
Yapısal kablolama (UTP, fiber optik vb.) ve elektrik altyapısı,
Aktif ve Pasif ağ cihazlarının kurulumu (kabinler, paneller, switch vb.), ayarlarının yapılması ve yönetimi,
Ağ sunucularının kurulması yönetimi (Active Directory, ISA, Exchange, SQL Server, vb),
Geniş ağ bağlantıları için uygun teknolojilerin seçilmesi ve buna uygun donanım sağlanması,
Wireless (kablosuz) ağ yapılandırılması,
WAN bağlantılarında kullanılacak aktif ağ cihazlarının kurulumu, yapılandırılması,
VPN (Sanal özel ağ) uç noktaların bağlantısı, güvenliğinin sağlanması
Fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması(Kamera ve Güvenlik),
Sürekli ağ analizi ve güvenlik açiklarının izlenmesi,
Anti-Virus sistemlerinin uyarlanması,
Firewall (güvenlik duvarı) kurulumu ve yönetimi,
Ağ yapılarının yedeklenmesi
Yük Dengeleme (Load Balancing)
Sanallaştırma

SUNUCU HİZMETLERİ
İşbil Bilgisayar uzmanlık alanı olan Microsoft Windows Sunucuları için danışmanlık hizmet sözleşmesi dâhilinde aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır.

Sunucu işletim sistemlerinin, üzerinde çalıştırılacak uygulamalar ve performans ihtiyaçları doğrultusunda incelenerek doğru donanım ve işletim sistemi seçimlerinin yapılması,
Sunucu günlük işlem kayıtlarının takibi,
Sunucuların kesintisiz çalışmasının sağlanması,
Çıkan sorunların giderilmesine yönelik teknik destek,
Sorunların çıkmasını önlemeye yönelik bakım hizmeti,
İşletim sistemleri ve üzerinde çalışacak uygulamaların sunucu ve kullanıcı lisans yönetimi,
Bili Sistemleri ekibi veya kullanıcılara yönelik işletim sistemleri kullanım ve yönetim eğitimlerinin verilmesi,
Sistem odalarının planlanması, kurulumu ve yönetimi
Bakım ve destek hizmetlerinin planlanması ve uygulanması,
Yedek alma stratejilerinin planlanması, uygulanması,
Afet ve kurtarma planlarının yapılması ve yönetimi
Güvenlik planlaması ve yönetimi, izinsiz kullanımların engellenmesi